Szkolne Aktualności

Informacja o środkach zebranych podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Po uzgodnieniu z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, dyrekcja szkoły postanowiła przeznaczyć środki zebrane podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego na dalszy remont budynku szkoły – modernizację kolejnych sal lekcyjnych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!

Więcej

Wycieczka na lodowisko

Dnia 7 lutego uczniowie klasy 4d naszej szkoły wzięli udział w wycieczce klasowej na lodowisko plenerowe, mieszczące się na obiekcie sportowym MOSiR w Piekarach Śląskich. Jak przystało na uczniów klasy sportowej, wszyscy uczestnicy wycieczki zaangażowali się w gry i zabawy na lodzie. Wielkie brawa należą się uczniom, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z łyżwami. Koledzy, […]

Więcej

Karmienie łabędzi nad Brynicą

7 lutego uczniowie naszej szkoły zabrali zebraną wcześniej kukurydzę i poszli nad Brynicę karmić łabędzie. Pokazaliśmy w ten sposób, że jako społeczność szkolna jesteśmy wrażliwi również na potrzeby zwierząt.

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Miejska_Szkola_Podstawowa_nr_13_Piekary_Slaskie

Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Placzabaw

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

szkolas

Kontakt

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13 z Włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr4

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Kontakt