Szkolne Aktualności

Zajęcia z robotyki

Na lekcjach informatyki, w klasach najstarszych, rozpoczęliśmy zajęcia z algorytmiki i robotyki. Pierwsze zadania za nami! Tworzyliśmy podstawowe algorytmy, poznając zasady blokowego tworzenia komend. Programowanie, w tym wydaniu, jest nie tylko nieskomplikowane, ale również dostarcza wielu wrażeń i daje satysfakcję! Dzięki nowym umiejętnością, nasi uczniowie, już niedługo będą w stanie samodzielnie tworzyć algorytmy do sterowania […]

Więcej

Zebranie z rodzicami

Przypominamy o dzisiejszym zebraniu z rodzicami. Zapraszamy na godzinę 17:00, według następującego harmonogramu: 17:00 – świetlica szkolna – klasy 8a i 8b – prelekcja związana z udziałem szkoły w programie „Archipelag Skarbów”; później spotkania z wychowawcami klas; 17:00 – szkolna aula – zebranie ogólne dla klas 1-3; później spotkania z wychowawcami klas: 17:00 – 18:00 […]

Więcej

Podziel się sercem!

Chcemy Was zaprosić do włączenia się w akcję naszego Szkolnego Koła Wolontariatu. CO TO ZA AKCJA? Świąteczna niespodzianka: zbieramy słodycze, herbatę, kawę, jakieś drobne gadżety świąteczne (naprawdę maleńkie, mogą być własnej roboty) DLA KOGO? Pacjenci z Piekar Śląskich objęci opieką HOSPICJUM DOMOWEGO KIEDY? od 2 do 10 grudnia 2019 r. JAK? przynosimy te rzeczy na […]

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

Kontakt

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13 z Włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr4

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56, 723-967-808
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Kontakt