Szkolne Aktualności

Projekt edukacyjny – poznaj Górny Śląski – sacrum i profanum naszego regionu

Jest to program stworzony przez historyka i przewodnika – panią Gertrudę Matysiok i polonistę, wychowawcę klasy – Bernadetę U. Nowak.Klasa VIII b realizuje projekt poświęcony regionowi. Naszym celem jest poznanie kultury duchowej i materialnej regionu. Stąd nazwa programu: sacrum oznacza świętość a profanum – codzienność. Klasa VIII b w ramach projektu odbyła pierwszą wycieczkę do […]

Więcej

Wycieczka do Żor

Dnia 3 października klasy 4a i 5a wybrały się na wycieczkę do Żor.

Więcej

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 04.10.2019 po raz kolejny odbył się w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Zorganizowano konkursy związane ze znajomością tego działania. Nasi egzaminatorzy ( uczniowie klasy 4 i 5a) pytali starszych kolegów i koleżanki wielu przykładów mnożenia i dzielenia pamięciowego. Niestety nie wszystkim udało się zdać pomyślnie ten egzamin. Tylko nieliczni okazali się ekspertami w […]

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

Kontakt

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13 z Włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr4

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56, 723-967-808
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Kontakt