Szkolne Aktualności

Pasowanie na czytelnika

W krainie bajek, wierszy i opowieści. Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych. 6 lutego uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości pasowania na czytelników biblioteki szkolnej. Podczas uroczystości najmłodsi uczniowie zostali wprowadzeni w świat książek, które sami będą odkrywać: bajek, wierszy, opowieści. Wysłuchali recytacji wierszy: Kornela Makuszyńskiego, Do młodych czytelników; Samuela Marszaka Książki […]

Więcej

Przydział sal na spotkanie z rodzicami

1 a – Prostko Beata – 232 1 b – Lasyk Katarzyna – 224 1 c – Gębska Katarzyna – 226 2 a – Duda Dorota – 132 2 b – Pietrucha Irena – 124 2 c – Szargorodzka-Froch Małgorzata – 234 3 a – Płachta Beata – 34 3 b – – Szymik Alicja […]

Więcej

Zebrania z rodzicami

Zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego 2019/2020 odbędą się w środę 5. lutego 2020 roku o godzinie 17:00. Rodziców uczniów klas ósmych zapraszamy najpierw na spotkanie ogólne, na aulę szkoły – a później na spotkanie z wychowawcami klas, w wyznaczonych salach.

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

Kontakt

BIP szkoły

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56, 723-967-808
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Dyrektor: Bogusława Hanzel

Wicedyrektor: Grażyna Twardoch

Kierownik gospodarczy: Beata Rusin

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Kontakt