Szkolne Aktualności

Spotkanie z rodzicami – 18.09.19

Drodzy Państwo! Serdecznie zapraszamy w środę 18 września na pierwsze spotkanie z wychowawcami klasa. Zebrania odbędą się według następującego planu: 16:30 – spotkanie ogólne dla rodziców klas ósmych z p. dyrektor szkoły w auli – w związku z wymaganiami i organizacją egzaminów po klasie ósmej. 17:00 – spotkanie wychowawców klas w wyznaczonych salach. 18:00 – […]

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września 2019 roku według następującego harmonogramu: klasy 7 i 8 – godzina 8:00 klasy 5 i 6 – godzina 9:00 klasy 2, 3 oraz 4 – godzina 10:00 klasy 1 – godzina 11:00

Więcej

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH odbędzie się w szkolnej auli 29 sierpnia 2019r.o godz. 17:00

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

Kontakt

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13 z Włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr4

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56, 723-967-808
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Kontakt