Szkolne Aktualności

Happening biblioteczny

14 lutego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 odbyła się II edycja  happeningu promującego czytanie książek. Happening zorganizowany został pod hasłem Książki + ludzie = Wielka Miłość. Spotkaliśmy się w holu północnym szkoły, gdzie można było zobaczyć wystawę książek zatytułowaną Motyw miłości w literaturze orazekspozycję Kto czyta książki żyje podwójnie.  Zostały zaprezentowane argumenty przemawiające za […]

Więcej

Nie hejtujemt tylko serduszkujemy

14 lutego nasi najmłodsi uczniowie obchodzili szkolne Walentynki . Podczas imprezy wysłuchali prelekcji na temat bezpiecznych zachowań w sieci przygotowanej przez Gościa z Policji. Postanowili zamienić hejtowanie na serduszkowanie ❤ i odtańczyli czekoladowy taniec 🍫

Więcej

Pasowanie na czytelnika

W krainie bajek, wierszy i opowieści. Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych. 6 lutego uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości pasowania na czytelników biblioteki szkolnej. Podczas uroczystości najmłodsi uczniowie zostali wprowadzeni w świat książek, które sami będą odkrywać: bajek, wierszy, opowieści. Wysłuchali recytacji wierszy: Kornela Makuszyńskiego, Do młodych czytelników; Samuela Marszaka Książki […]

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

Kontakt

BIP szkoły

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56, 723-967-808
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Dyrektor: Bogusława Hanzel

Wicedyrektor: Grażyna Twardoch

Kierownik gospodarczy: Beata Rusin

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Kontakt