Szkolne Aktualności

Zapraszamy do klas sportowych!!!

OFERTA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE KLASY I DYSCYPLINY: –  KLASA IV O PROFILU PIŁKA NOŻNA –  KLASA IV O PROFILU KOSZYKÓWKA DZIEWCZYN –  KLASA VII O PROFILU PIŁKA NOŻNA Szkoła oferuje: 10 godzin zajęć treningowych pod okiem doświadczonych trenerów; zajęcia lekcyjne w nowoczesnej, świetnie wyposażonej i przyjaznej dla ucznia szkole; bardzo dobrą bazę treningową: 4 hale sportowe, […]

Więcej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to rok, kiedy przypominamy wiele radosnych wydarzeń z naszej historii jak i ofiar, jakie Polacy ponieśli w drodze do niepodległości.   13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji 12 kwietnia w […]

Więcej

Zajęcia prowadzone w czasie trwania egzaminów gimnazjalnych

Zajęcia dodatkowe dla dzieci korzystających ze świetlicy w dniach egzaminów gimnazjalnych: Środa 18 kwietnia Czwartek 19 kwietnia Piątek 20 kwietnia

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Miejska_Szkola_Podstawowa_nr_13_Piekary_Slaskie

Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Placzabaw

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

szkolas

Kontakt

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13 z Włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr4

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: sekretariat@gimnazjum4.pl

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Kontakt