Szkolne Aktualności

Powrót do szkoły

W poniedziałek 18 stycznia klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Więcej informacji na stronie MEN

Więcej

Stołówka szkolna wznawia działalność

ZAPRASZAMY NA OBIADY SZKOLNE DZIECI KLAS I -III  Cena obiadów za styczeń 2021 wynosi 30,00 zł (10 dni x 3,00 zł=30,00 zł) Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności za posiłki . Wpłacamy najpóźniej do  poniedziałku do 18.01.2021 r. Wpłat za posiłki należy dokonać na konto bankowe o numerze: Wzór przelewu opłaty […]

Więcej

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych uruchamiamy dodatkowe formy pomocy: infolinia – pod numerem 792 765 631 można uzyskać wsparcie specjalisty poradni w doświadczanych trudnościach, stacjonarne dyżury psychologów na terenie Poradni. Zachęcamy również do zadawania pytań poprzez nasz adres mailowy:  wsparcieporadniapiekary@gazeta.pl. Zapraszamy dzieci i […]

Więcej

Tajemnicą sukcesu naszej Szkoły są ludzie.

Jesteśmy tu dla naszych uczniów.


Nasza Szkoła

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do zapewnienia każdemu uczniowi pełnego bezpieczeństwa i możliwości zdobywania wiedzy w klimacie zaufania, przyjaźni i współodpowiedzialności. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Wychowanek szkoły to uczeń tolerancyjny, wrażliwy, stojący na straży wartości moralnych.

Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, chcemy być dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i pełnienia ważnych życiowych ról.

Nasze atuty

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie,w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak prawda, mądrość i miłość. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Wielkim atutem naszej szkoły jest rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe!

Kontakt

BIP szkoły

Miejska Szkoła Podstawowa numer 13

41-949 Piekary Śląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 108
Telefon: 32 287-94-56, 723-967-808
Fax: 32 287-94-56 wew. 22
e-mail: msp13@poczta.fm

Dyrektor: Bogusława Hanzel

Wicedyrektor: Grażyna Twardoch

Kierownik gospodarczy: Beata Rusin

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Kontakt