HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

25 czerwiec 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi (maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki). Ponadto każdy uczeń przychodzi z własnym długopisem w celu potwierdzenia odbioru świadectwa.

 Prosimy Rodziców o nie wchodzenie z dziećmi do klas.Możliwość komentowania została wyłączona.