Informacja o obiadach w szkole

Obiady będą wydawane od 5 października

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA DOKONYWAĆ ZAPISÓW NA OBIADY. KARTĘ ZGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ NA PORTIERNI.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU WYNOSI 57 ZŁ

(19 OBIADÓW PO 3 ZŁ)

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.

TERMIN PŁATNOŚCI upływa 
15  PAŹDZIERNIKA 2020

Wzór przelewu opłaty za obiady:

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

41-949 Piekary Śląskie

M. Skłodowskiej-Curie 108

Nr rachunku: 51 1020 2313 0000 3802 0556 1628

W tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa

dopisek: obiady październik 2020r.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub tego samego dnia do godz. 8:00.

Telefon do sekretariatu: 32 287 94 56 oraz 723 967 808

Telefon do świetlicy: 695 954 164

NIEZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ ODLICZONA!

ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI ODLICZA KIEROWNIK ŚWIETLICY W KOLEJNYM MIESIĄCU.

PRZELEWY ZA RODZEŃSTWO MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE OSOBNO.


Możliwość komentowania jest wyłączona.