Nabór do klasy sportowej

ZGŁOSZENIE DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

termin podstawowy: od 20 kwietnia do 9 maja 2020 r.

termin uzupełniający: od 25 maja do 5 czerwca 2020 r.

Wniosek można pobrać poniżej (załącznik 2) i odesłać elektronicznie a podpisy uzupełnić w późniejszym czasie lub odebrać i oddać osobiście w portierni szkoły

TERMINY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY SPORTOWEJ

                  I termin  –  12 maja 2020 r. godzina 17:00

                  II termin  – 9 czerwca 2020 r.  godzina 17:00

Do udziału dziecka w próbach sprawnościowych wymagana jest zgoda rodzica (załącznik 3)

W związku z obecną sytuacją podane terminy mogą ulec zmianie.

załącznik 1 –  Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej

załącznik 3 – zgoda rodzica na udział dziecka w próbach sprawnościowych


Możliwość komentowania jest wyłączona.