Obiady

Znalezione obrazy dla zapytania TALERZ Z PARUJĄCĄ ZUPĄ GIF

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA DOKONYWAĆ ZAPISÓW NA OBIADY. KARTĘ ZGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ŚWIETLICY.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MARCU WYNOSI 66 ZŁ

(22 OBIADY PO 3 ZŁ)

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH REKOLEKCYJNYCH TJ. 16, 17, 18 MARZEC OBIADY BĘDĄ WYDAWANE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM ZAPISANIU SIĘ W TE DNI NA POSIŁKI.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.

TERMIN PŁATNOŚCI upływa 

15  marca 2020

Wzór przelewu opłaty za obiady:

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

41-949 Piekary Śląskie

M. Skłodowskiej-Curie 108

Nr rachunku: 51 1020 2313 0000 3802 0556 1628

W tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa

dopisek: obiady marzec 2020r.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub tego samego dnia do godz. 8.00.

Telefon do sekretariatu: 32 287 94 56 oraz 723 967 808

Telefon do świetlicy: 695 954 164

NIEZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ ODLICZONA!

ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI ODLICZA KIEROWNIK ŚWIETLICY W KOLEJNYM MIESIĄCU.

PRZELEWY ZA RODZEŃSTWO MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE OSOBNO.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci jedzą

ROK SZKOLNY 2019/2020


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA TERMINOWE REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY.

Znalezione obrazy dla zapytania oklaski gif

OBIADY CZERWIEC 2019 

Koszt obiadów – 30 zł – ( 10 obiadów x 3 zł )

Podobny obraz

TERMIN PŁATNOŚCI upływa 15  CZERWCA 2019 I JEST NIEPRZEKRACZALNY

SZKOŁA MUSI W TYM MIESIĄCU ROZLICZYĆ KONTO NA ZERO.

PROSZĘ O DOTRZYMYWANIE TERMINU PŁATNOŚCI!

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE DO 14 CZERWCA.

Wzór przelewu opłaty za obiady:

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

41-949 Piekary Śląskie

M. Skłodowskiej-Curie 108

Nr rachunku: 51 1020 2313 0000 3802 0556 1628

W tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa

dopisek: obiady CZERWIEC 2019 r.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub tego samego dnia do godz. 8.00.

Telefon do sekretariatu: 32 287 94 56 oraz 723 967 808

Telefon do świetlicy: 695 954 164

NIEZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ ODLICZONA!

ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI ODLICZA KIEROWNIK ŚWIETLICY W KOLEJNYM MIESIĄCU.

PRZELEWY ZA RODZEŃSTWO MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE OSOBNO.

Godziny wydawania obiadów:

11.30 – 13.45


 Zasady zachowania w stołówce :

 1. Uczniowie korzystający ze stołówki przychodzą na obiad bez tornistra, kurtek.
 2. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów.
 4. Jeśli przed wejściem jest kolejka, ustawiamy się w niej i grzecznie czekamy przed drzwiami stołówki.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy korzystają z obiadów na jadalni czuwają nauczyciele.
 6. Po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek i zajmuje wolne miejsce przy stoliku.
 7. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 8. Nie mówimy z pełnymi ustami.
 9. Nie używamy wulgaryzmów.
 10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać osobom pełniącym dyżur w stołówce.
 11. Po spożytym posiłku uczeń powinien zostawić po sobie porządek, odnieść talerze i kubek, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło.

KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU ŚWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ.