Organizacja 14.10.2020


14 października – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego obowiązującym w naszej szkole  dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu nie odbywają się żadne zajęcia edukacyjne, dodatkowe i specjalistyczne. W tym dniu również nie funkcjonuje stołówka szkolna.

Szkoła może na ten dzień zorganizować opiekę świetlicową dla tych z Państwa dzieci, którym nie mogą Państwo zapewnić opieki w domu.

W związku z powyższym do dnia 13 października br. do godziny 9:00 poprzez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy można zgłosić taką potrzebę, równocześnie wskazując godziny pobytu dziecka w świetlicy (np. Gall Anonim, kl. 6a, godz. 7:00-14:00). Ze względów organizacyjnych 13.10.2020 r. po godzinie 9:00  zgłoszenia nie będą przyjmowane.

(Uczniowie klas 1-4 otrzymali oświadczenia na kartkach od swoich wychowawców)


Możliwość komentowania jest wyłączona.