Projekt edukacyjny – poznaj Górny Śląski – sacrum i profanum naszego regionu

Jest to program stworzony przez historyka i przewodnika – panią Gertrudę Matysiok i polonistę, wychowawcę klasy – Bernadetę U. Nowak.
Klasa VIII b realizuje projekt poświęcony regionowi. Naszym celem jest poznanie kultury duchowej i materialnej regionu. Stąd nazwa programu: sacrum oznacza świętość a profanum – codzienność.

Klasa VIII b w ramach projektu odbyła pierwszą wycieczkę do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. To wizyta dla starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dzięki tej wizycie uczniowie mają możliwość obejrzenia na ekranie wielkiego śląskiego aktora Franciszka Pieczkę w roli Ślązaka, którego losy splotły się z wielkimi wydarzeniami (powstania śląskie).
Muzeum Powstań Śląskich – placówka powstała zgodnie z najnowszymi trendami muzealnictwa jako muzeum narracyjne, prezentujące zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki i reprodukcje, pozwalające na bezpośredni kontakt z przedmiotami. Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, zwiedzający w pełni zostaje przeniesiony w realia życia na Górnym Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych wydarzeń. Dla bardziej dociekliwych zwiedzających dostępne są stanowiska multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy. Takie prezentowanie materiałów historycznych daje możliwość zaprezentowania ich w sposób nowoczesny, kompleksowy i interesujący. Najmłodsi zwiedzający znajdą dla siebie elementy multimedialne pozwalające pogłębić wiedzę historyczną poprzez intelektualną zabawę.
Ciekawy jest sam budynek muzeum – obiekt zbudowany w 1907 roku na potrzeby księcia Donnersmarcka.  1939 mieścił się w nim Urząd Gminy Świętochłowice, w okresie II wojny światowej niemiecka Schutzpolizei, w latach 1945 – 1989 komenda milicji, a od 1989 roku – policja.
Nasze zdjęcia pokazują jak reagowaliśmy na atrakcje nie tylko muzealne.


Możliwość komentowania jest wyłączona.