Informacja

W dniu 12.08.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta zamówienia na dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich w 2019 r. (wrzesień-grudzień). Dostawy wykona firma Tomasz Włoch Handel Obwoźny.

 

W dniu 01.07.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych (wc) w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. Remont wykona firma P.P.H.U. MATRIX Marcin Gwóźdź.

Dokumenty przetargowe

 • Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń sanitarnych .docx

 

Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich w 2019 r. (wrzesień-grudzień):

 • Zapytanie ofertowe .docx

 

 • Informacja z otwarcia ofert .doc
 • Ogłoszenie nr 547716-N-2019 .docx
 • SIWZ    .doc
 • Zarządzenie dyrektora    .docx
 • Załącznik nr 1 – oferta    .doc
 • Załącznik nr 2 – formularz cenowy    .doc
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy    .doc
 • Załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa    .doc
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy    .docx