Informacja

W dniu 01.07.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych (wc) w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. Remont wykona firma P.P.H.U. MATRIX Marcin Gwóźdź.

Dokumenty przetargowe

  • Zapytanie ofertowe – remont pomieszczęń sanitarnych .docx

 

  • Informacja z otwarcia ofert .doc
  • Ogłoszenie nr 547716-N-2019 .docx
  • SIWZ    .doc
  • Zarządzenie dyrektora    .docx
  • Załącznik nr 1 – oferta    .doc
  • Załącznik nr 2 – formularz cenowy    .doc
  • Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy    .doc
  • Załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa    .doc
  • Załącznik nr 5 – wzór umowy    .docx