PRZETARGI

Ogłoszenie

Informujemy, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie dotyczące wyboru dostawcy środków czystości do MSP13.

Dostawcą środków czystości na rok 2019 została wybrana firma P.H. „Fido”.

__________________________________________________________________________

Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich w 2018 r. (styczeń-czerwiec 2019 r.)

UWAGA!

Zmienia się termin składania ofert tj. 04.12.2018 r. ze względu na zmiany w pozycji 2 oraz dodanie pozycji 44 w części V „WARZYWA I OWOCE”.

  • Informacja z otwarcia ofert    .doc
  • Ogłoszenie o zamówieniu    .doc
  • Ogłoszenie nr 500285870    .doc
  • SIWZ    .doc
  • Zarządzenie dyrektora    .docx
  • Załącznik nr 1 – oferta    .doc
  • Załącznik nr 2 – formularz cenowy    .doc
  • Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy    .doc
  • Załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa    .doc
  • Załącznik nr 5 – wzór umowy    .docx