Aktualności świetlicowe

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Już znamy zwycięzców szkolnego konkursu na plakat dotyczący zdrowego odżywiania i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych.

I MIEJSCE KLASA II A – OSKAR L., KAMIL M., KINGA W.

II MIEJSCE KLASA V A- NADIA P.

III MIEJSCE KLASA V A – JULIA SZ., DOMINIKA P., NADIA S.

KONKURS, KONKURS, KONKURS….

Podobny obraz

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

STROIK BOŻONARODZENIOWY

Zapraszamy uczniów kl. I-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria klasy I-III

i II kategoria klasy IV-VIII.

Celem konkursu jest plastyczna prezentacja umiejętności podtrzymywania tradycji związanych ze Świętami Bożonarodzeniowymi.

Konkurs polega na wykonaniu przestrzennego stroika bożonarodzeniowego dowolną techniką oraz z dowolnych materiałów.

Prace prosimy składać do 06.12.2019r. (świetlica)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.12.2019r, a ogłoszenie wyników 11.12.2019r na kiermaszu świątecznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Rozdanie atrakcyjnych nagród odbędzie się podczas kiermaszu świątecznego. Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

    Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie!

                                                            Koordynatorzy:

                                                            Nauczyciele świetlicy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Stroik Bożonarodzeniowy”

1.Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej jak również do pozostałych uczniów z klas I-III (I kategoria wiekowa) oraz do uczniów klas IV-VIII (II kategoria wiekowa)

 2.Celem konkursu jest:

-kultywowanie tradycji i symboli Świąt Bożonarodzeniowych

-kreatywność

-kształcenie ekspresji i wyobraźni plastycznej

-rozwijanie wrażliwości estetycznej

3.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennego stroika bożonarodzeniowego dowolną techniką plastyczną z dowolnych materiałów.

4.Praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa)

5.Kryteria oceny prac w poszczególnych kategoriach:

-wartości artystyczne

-pomysłowość w użyciu materiałów

-estetyka pracy

6.Pracę prosimy składać do 06.12.2019r (świetlica)

7.Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 09.12.2019r. na stronie internetowej szkoły oraz odczytana podczas kiermaszu świątecznego.

8.Dla autorów najpiękniejszych i najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia. Dla wszystkich uczestników przewidziano dodatkowe punkty z zachowania za zaangażowanie do konkursu

9.Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie kiermaszu 11 grudnia z możliwością dokonania zakupu.

Koordynatorzy:

Nauczyciele świetlicy

Znalezione obrazy dla zapytania gałązka choinkowa

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU „ MAM  TALENT”

ORGANIZATOR:

Pietrucha Irena, Wróbel Grażyna

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów  klas 1-3 Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów (do 6 osób).

TERMIN KONKURSU:

31.10.2019r. (czwartek)

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

 • śpiew
 • taniec
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej
 • pokaz sprawności fizycznej
 • prezentacja treści kabaretowych
 • małe formy teatralne
 • gra na dowolnym instrumencie
 • recytacja
 • występy sportowo-akrobatyczne
 • zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne
 • inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Każdą klasę może reprezentować jeden, maksymalnie dwóch reprezentantów (indywidualnie lub grupowo).
 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty.
 • W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem).
 • W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje pracę plastyczną w czasie trwania imprezy. Uczeń ma zapewniony „kącik pracy”, przynosi jednak własne przybory.
 • Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
 • Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
 • Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 6.

1-wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości

2-może powinieneś zastanowić się nad zmiana kategorii?

3-kto wie, kto wie…

4-Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane…może być.

5-może będziesz wielki

6- masz talent!!!

 • Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów.
 • Pozostali uczestnicy „Mam talent”, którzy nie weszli do ścisłego finału, oddają swój głos na jedną z trzech, wyłonionych przez jury osób, decydując tym samym o II i III miejscu.
 • Chętni zgłaszają się do swojego wychowawcy, a wychowawca zgłasza uczestników organizatorom do dnia 21.10.2019.

NASZA ŚWIETLICA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM OTRZYMAŁA CERTYFIKAT.

DZIĘKI WYTĘŻONEJ PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ŚWIETLICY, A W SZCZEGÓLNOŚCI PANI DOROTY ŻELEK PRACA NAS WSZYSTKICH ZOSTAŁA NAGRODZONA CERTYFIKATEM

WZOROWEJ PLACÓWKI

SERDECZNIE WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020. JUŻ MOŻNA DOKONAĆ ZAPISU DO ŚWIETLICY, WYPEŁNIAJĄC KARTĘ ZGŁOSZENIA I KORZYSTAĆ ZE ŚWIETLICY W GODZINACH 6.30 – 16.30. ZAPRASZAMY

Podobny obraz

NAJLEPSZY ŚWIETLICZAK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 TO

JULIA BANAŚ

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Znalezione obrazy dla zapytania gratulacje gify

                            _________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu świetlicowego

Znalezione obrazy dla zapytania stroik wielkanocny

Z radością informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na przygotowanie stroika wielkanocnego.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja w składzie: B.Hanzel, A.Polak – Sitko, G.Wróbel, D.Żelek dokonała oceny prac i zdecydowała, że:

LAUREACI W PIERWSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ (KLASY 1 -3) to

MACIEJ ŚWIĘTEK

PIOTR WALOSZCZYK

LAUREATKA W DRUGIEJ KATEGORII WIEKOWEJ (KLASY 4 -6) to

NADIA ŁAPIŃSKA

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

MAŁGOSIA ZAWADZKA

MATEUSZ HOCAŚ

NATALIA SOBOTA

EMILIA SOBAŃSKA

MAJA GANCARCZYK

AMELKA HARMAZY – LADRA

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM, ŻYCZYMY POWODZENIA W KOLEJNYCH KONKURSACH.

Oto zdjęcia z wręczenia nagród:

————————————————————————-

Znalezione obrazy dla zapytania stroik wielkanocny

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

,,STROIK WIELKANOCNY”

Zapraszamy uczniów kl. I-VI do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest plastyczna prezentacja umiejętności podtrzymywania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Konkurs polega na wykonaniu przestrzennego stroika wielkanocnego dowolną techniką plastyczną oraz z dowolnych materiałów i będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria klasy – I-III

II kategoria klasy – IV-VI

Prace prosimy składać do 05.04.2019r. (świetlica)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.04.2019r.,

a ogłoszenie wyników 09.04.2019r 

na stronie internetowej szkoły.

Rozdanie atrakcyjnych nagród odbędzie się podczas apelu

z okazji WIELKANOCY

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

    Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie!

                                                            Koordynatorzy:

                                                            Dorota Żelek

                                                            Grażyna Wróbel

Podobny obraz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Stroik Wielkanocny”

1.Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej jak również do pozostałych uczniów z klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI.

 2.Celem konkursu jest:

-kultywowanie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych

-kształcenie ekspresji i wyobraźni plastycznej

-rozwijanie wrażliwości estetycznej

3.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennego stroika wielkanocnego dowolną techniką plastyczną z dowolnych materiałów.

4.Praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa)

5.Kryteria oceny prac w obydwu kategoriach wiekowych:

-wartości artystyczne

-pomysłowość w użyciu materiałów

-estetyka pracy

6.Pracę prosimy składać do 05.04.2019r.(świetlica)

7.Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 09.04.2019r. na stronie szkoły.

8.Dla autorów najpiękniejszych i najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia.

9.Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w świetlicy.

 

Koordynatorzy:

Dorota Żelek

Grażyna Wróbel

——————————————————————————————————————

NASZ UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa  we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.  Wszystkie projekty opierały się na postaci Małego Misia pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz propagowania czytelnictwa. Harmonogram projektu obejmował następujące moduły: Mały miś uczy samodzielności, 100-lecie niepodległości, Kulinarne warsztaty z misiem, Kuferek Kreatywności małego misia, Misiowe aktywności sportowe. Program realizowany jest od 10.09.2018 r.  Zakończenie projektu nastąpi 21.06.2019r. Dotychczas zostały zrealizowane trzy moduły, za które otrzymaliśmy dyplomy uczestnictwa. Po przeprowadzeniu i zaliczeniu wszystkich modułów ubiegać się będziemy o Certyfikat Małego Misia, który będzie wysłany przez Grupę MAC S.A. bezpośrednio na adres szkoły.

SAVE_20190121_082815 SAVE_20190121_082827


DZIĘKUJEMY

Serdecznie dziękujemy mamusi

Karola W. z klasy IIa

za przyniesienie kartek do rysowania

dla dzieci świetlicowych.

Podobny obraz


W świetlicy nasi uczniowie rozwijają swoje kompetencje podczas zajęć organizowanych i prowadzonych przez nauczycieli oraz podczas zabaw dowolnych. Dzieci korzystają w świetlicy z bogato wyposażonej biblioteczki świetlicowej, zbioru gier, puzzli oraz klocków.

SAVE_20190121_082700SAVE_20190121_082629SAVE_20190121_082709 (1)

Świetlica w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym została zmodernizowana i tym samym zmieniła swój wygląd. Dzięki pozyskanym od sponsora meblom oraz zakupie nowych dywanów, zabawek świetlica zyskała nowe – przyjazne dzieciom oblicze. Również wychowawcy, którzy pracują w bieżącym roku szkolnym w świetlicy, wykazali się niezwykłą kreatywnością i przygotowali ją tak, że jest radosna i kolorowa.

_______________________________________________________________________________________________________
Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 6.30-16.30. Ze stałej opieki świetlicowej korzystają przede wszystkim uczniowie klas 1-3, których rodzice pracują. W świetlicy przebywają również uczniowie po skończonych zajęciach, oczekujący na obiad oraz Ci, którzy czekają na wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze.

Wszystkie dzieci mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Oferta świetlicy jest bardzo ciekawa i różnorodna. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach: plastycznych, orgiami i papierowych cudów, ruchowych, komputerowych, twórczego myślenia.

W czasie zajęć dzieci uczą się, aktywnie działają i budują pozytywne relacje z rówieśnikami. Dzięki warunkom lokalowym uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej, sali zabaw, sali gimnastycznej, pracować w kącikach zainteresowań (konstrukcyjnym, czytelniczym, plastycznym) inni uczniowie w tym czasie swobodnie mogą wykonywać zadania domowe także z pomocą nauczyciela. Poza wyposażeniem kącików zainteresowań dzieci korzystają z wielu różnorodnych gier planszowych, puzzli i szachów. Posiadamy także telewizor i tablicę interaktywną.

W świetlicy poza swobodnymi zabawami dzieci według ich własnych pomysłów, odbywają się zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy, który uwzględnia potrzeby, możliwości rozwojowe i zainteresowania wychowanków oraz warunki pracy. W ciągu dnia organizujemy zajęcia zgodnie z ramowym planem dnia. Ponadto bierzemy udział w projekcie ’’Mały miś w świecie wielkiej literatury’’.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 w świetlicy pracują wychowawcy:

Kierownik świetlicy mgr Grażyna Wróbel

mgr Dorota Żelek

mgr Aneta Sitko-Polak

mgr Mirosława Kadłubiec

mgr Małgorzata Wylenzek

mgr Irena Pietrucha

mgr Anna Szołtysik

mgr Beata Prostko