Rekrutacja – lista uczniów przyjętych

Informujemy, iż lista uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 została wywieszona na wewnętrznych drzwiach wejściowych do szkoły, przy portierni. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą w postępowaniu uzupełniającym.


Możliwość komentowania jest wyłączona.