Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klasy czwartej sportowej

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

1. Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej

2. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej MSP13 w Piekarach Śląskich wraz z kartą informacyjną dziecka w roku szk. 2021/2022 (wraz ze zgodą na udział dziecka w próbach sprawnościowych)