Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej o naszej szkole!

______________________________________________________________________________

Zapraszamy do pierwszej klasy

Wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich informuje, że od 8 marca 2021 roku rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci z obwodu szkoły.

Granice obwodu naszej szkoły (nazwy ulic):

Biskupa Nankera, Jana Brzechwy, Jana Długosza (od numeru 67), Ks. Józefa Krupy, Marii Curie-Skłodowskiej, Partyzantów, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Wandy.

Jednocześnie informujemy, że szkoła obwodowa musi zostać poinformowana przez rodziców jeśli zadecydują o zapisie dziecka do innej placówki.

Termin zapisów dla dzieci spoza obwodu szkoły rozpoczyna się również 8 marca 2021 r.

FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAPISU DZIECKA do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 – wersje .pdf do druku i przekazania w sekretariacie szkoły oraz wersje .docx do wypełnienia elektronicznie i przesłania na adres e-mail szkoły:

______________________________________________________________________________

WNIOSEK  (dla dzieci spoza obwodu)

______________________________________________________________________________

KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA

______________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIA

______________________________________________________________________________

UWAGA !!!

Proszę pamiętać, że zgodnie z procedurą po złożeniu wniosku (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu) dodatkowo w dniach 23.04.2021-30.04.2021 po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych należy złożyć w szkole oświadczenie woli przyjęcia, które będzie niezbędnym potwierdzenim do dalszego procesu rekrutacji.

OŚWIADCZENIE WOLI

______________________________________________________________________________

Wypełnione formularze
można przesłać na nasz adres e-mail: msp13@poczta.fm
lub złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach: 7:00-15:00

______________________________________________________________________________