Nabór do klas sportowych – rok szkolny 2020/2021

Link do plakatu o naborze w pełnej rozdzielczości.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich informuje, iż od 09 marca 2020 r. rozpoczynają się zapisy do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Granice obwodu naszej szkoły zgodnie z uchwałą Nr VIII/102/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.  obejmują następujące ulice:

Biskupa Nankera, Jana Brzechwy, Jana Długosza (od numeru 67), Ks. Józefa Krupy, Marii Curie-Skłodowskiej, Partyzantów, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Wandy.

Jednocześnie informujemy, że szkoła obwodowa musi zostać poinformowana przez rodziców jeśli zadecydują o zapisie dziecka do innej placówki.

Karta zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ

Termin postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu rozpoczyna się 09 marca 2020 r.

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Dokumenty niezbędne do dokonania zapisów:

  1. Wypełnione zgłoszenie (formularz) dla dzieci zamieszkałych w rejonie MSP13 lub wniosek oraz oświadczenie / zaświadczenie dla dzieci spoza rejonu MSP13.
  2. Dowód osobisty rodzica.
  3. Dokumenty potwierdzające dane dziecka:
  • dowód osobisty dziecka,
  • kartę Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ;
  • akt lub wyciąg aktu urodzenia dziecka, może być stary;
  • książeczkę zdrowia dziecka z pieczątką szpitala.

 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.