Nabór do klas sportowych – rok szkolny 2020/2021

   

Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych jeszcze trzecioklasistów do wzięcia udziału w testach sprawnościowych do klas sportowych

Terminy testów:

28 maja (czwartek) godzina 18.30

9 czerwca (wtorek) godzina 18.30

Miejsce naboru:

Kompleks sportowy „Orlik 2012” ul. M. Skłodowskiej-Curie 108 w Piekarach Śląskich

Uwaga!

Ze względu na panującą pandemię i konieczność przeprowadzenia prób sprawnościowych w małych grupach kandydaci proszeni są o kontakt  telefoniczny z trenerem Sławomirem Szenkelem w celu ustalenia indywidualnie dla każdego konkretnego terminu i godziny

Trener Sławomir Szenkel

tel. 668 413 850

Do udziału dziecka w próbach sprawnościowych wymagana jest zgoda rodzica (załącznik 3)

załącznik 1 –  Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej

załącznik 3 – zgoda rodzica na udział dziecka w próbach sprawnościowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich informuje, iż od 09 marca 2020 r. rozpoczynają się zapisy do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Granice obwodu naszej szkoły zgodnie z uchwałą Nr VIII/102/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.  obejmują następujące ulice:

Biskupa Nankera, Jana Brzechwy, Jana Długosza (od numeru 67), Ks. Józefa Krupy, Marii Curie-Skłodowskiej, Partyzantów, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Wandy.

Jednocześnie informujemy, że szkoła obwodowa musi zostać poinformowana przez rodziców jeśli zadecydują o zapisie dziecka do innej placówki.

Karta zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ

Termin postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu rozpoczyna się 09 marca 2020 r.

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Dokumenty niezbędne do dokonania zapisów:

  1. Wypełnione zgłoszenie (formularz) dla dzieci zamieszkałych w rejonie MSP13 lub wniosek oraz oświadczenie / zaświadczenie dla dzieci spoza rejonu MSP13.
  2. Dowód osobisty rodzica.
  3. Dokumenty potwierdzające dane dziecka:
  • dowód osobisty dziecka,
  • kartę Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ;
  • akt lub wyciąg aktu urodzenia dziecka, może być stary;
  • książeczkę zdrowia dziecka z pieczątką szpitala.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.