Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Podział roku szkolnego

Semestr I – 01.09.20-.01.21

Semestr II – 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020

 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020

 

Ferie Zimowe

4 – 17 stycznia 2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021

 

Dodatkowe dni wolne

2 – 3 stycznia 2020

30 kwietnia 2020

4 maja 2020

12 czerwca 2020

 

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021

 

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021

 

_______________________________________________________________________

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2021 – język polski

26 maja 2021 – matematyka

27 maja 2021 – język obcy nowożytny