Ważna informacja

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 

Podział roku szkolnego

Semestr I – 02.09.19-10.01.20

Semestr II – 27.01.20-26.06.20

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019

 

Ferie Zimowe

13 – 26 stycznia 2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020

 

Dodatkowe dni wolne

2 – 3 stycznia 2020

30 kwietnia 2020

4 maja 2020

12 czerwca 2020

 

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020

 

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020

 

Konsultacje indywidualne

23 października 2019 – 17:00-18:00

18 marca 2020 – 17:00-18:00

 

Zebrania z rodzicami

18 września 2019 – 17:00

4 grudnia 2019 – 17:00

5 lutego 2020 – 17:00

18 marca 2020 – 17:00

13 maja 2020 – 17:00

 

_______________________________________________________________________

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 – język polski

22 kwietnia 2020 – matematyka

21 kwietnia 2020 – język obcy nowożytny