Ważna informacja

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019

 

Ferie Zimowe

13 – 26 stycznia 2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020

 

Dodatkowe dni wolne

Zostaną podane po ustaleniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców

 

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020

 

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020

 

Konsultacje indywidualne

Daty zostaną podane w terminie późniejszym

Zebrania z rodzicami

Daty zostaną podane w terminie późniejszym

 

_______________________________________________________________________