Ważna informacja

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018

 

Ferie Zimowe

11 – 24 lutego 2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019

 

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2018

2 maja 2019

10 – 17 kwietnia 2019 – sprawdzian klas III gimnazjum i egzamin klas VIII

 

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019

 

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019

 

Konsultacje indywidualne

24 października 2018 – 17:00 – 18:00

20 marca 2019 – 17:00 – 18:00
 

Zebrania z rodzicami

19 września 2018 – zebranie ogólne (godzina 17:00)

5 grudnia 2018 – zebranie ogólne (godzina 17:00)

23 stycznia 2019 – zebranie ogólne (godzina 17:00)

Zmiana! 22 maja 2019 – zebranie ogólne (godzina 17:00)

 

_______________________________________________________________________

kon1kon2