Podstrona świetlicy szkolnej

 


Serdecznie witamy na stronie internetowej świetlicy szkolnej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 Im.  Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich.

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie wszystkie pociechy w miłej atmosferze i przyjaznych dzieciom pomieszczeniach znajdą wiele zajęć i zabaw w czasie oczekiwania na zajęcia lub rodziców.


 

 

Galeria

Zdjęcia świetlicy szkolnej


 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

6.30 – 16.30

 


Nasza świetlica, to miejsce Wam i Waszym dzieciom przyjazne, nie jesteśmy przechowalnią; ale miejscem, gdzie dziecko może wszechstronnie rozwinąć swoje zainteresowania i talenty.Służą temu organizowane przez nas zajęcia:

 • plastyczno- techniczne
 • muzyczno-ruchowe
 • czytelnicze
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • zajęcia manualne
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia ruchowe
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia konstrukcyjne
 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia „Poznaj UE”
 • oraz gry i zabawy stolikowe
 • zabawy na dywanie

 


 Główne założenia planu pracy:

1. Wyposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt, gry, pomoce dydaktyczne i inne artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny.
2. Przygotowanie sali świetlicy do prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
3. Opracowanie rocznego planu pracy.
4. Opracowanie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych.
5. Sporządzanie semestralnych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej oraz przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej.
6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej.
7. Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w ustalonej liczbie godzin.
8. Ocena działalności świetlicy szkolnej (opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników ankiety na ten temat).
9. Współpraca z nauczycielami szkoły ( udział w zebraniach zespołu wychowawczego, radach pedagogicznych, bieżąca wymiana informacji na temat uczniów, pedagogiem szkolnym, dyrekcją; rodzicami, higienistką; pracownikami stołówki szkolnej.
10. Sprawowanie nadzoru nad dożywianiem uczniów w szkolnej stołówce (dyżury w stołówce na przerwie obiadowej, pobieranie wpłat za obiady, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami.


Plan zajęć

Organizacja dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZEJ ŚWIETLICY:

6.30 – 8.00 –    Zajęcia indywidualne. Swobodna zabawa.
8.00 – 11.30 – Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe: samokształcenie, czytelnictwo, praca z książką, gry
i zabawy logiczne, gry i zabawy stolikowe, zajęcia z wykorzystaniem nośników multimedialnych.
11.30 – 12.30 – Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.30 – 14.00 – Odpoczynek bierny w świetlicy. Swobodna zabawa. Zajęcia w czytelni. Odrabianie lekcji.
14.00 – 15.00 – Zajęcia zorganizowane w sali (plastyczne, ruchowe, muzyczne, żywe słowo,  czytelnicze,
komputerowe). Odrabianie lekcji.
15.00 – 16.00 – Zajęcia dowolne. Swobodna zabawa. Czynności porządkowe. Wychodzenie dzieci do domu.

Wychowawcy zastrzegają sobie prawo do zmian w zależności od potrzeb dzieci.