WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie.


Wicedyrektor szkoły, ze względu na bardzo dużą absencję pracowników, mając na uwadze dobro uczniów oraz pozostałych pracowników, postanawia wykorzystać przysługujące szkołom podstawowym 2 dni z puli tzw.” dni dyrektorskich” po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

Oznacza to, że w dniach 22 i 23 października 2020r.  w szkole nie będzie organizowanych zajęć dydaktycznych, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić właściwego bezpieczeństwa uczniom z zachowaniem reżimu sanitarnego (w zamian za dni wolne z 30.04.21 r. i 04.05.21 r. ustalone na ten rok szkolny).

Informujemy, że w tych dniach zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, po telefonicznym zgłoszeniu do sekretariatu szkoły do godziny 14:00 na nr tel: 322879456 lub kom: 723967808, na który można przesyłać informacje smsem.

Z wyrazami szacunki  Grażyna Twardoch


Możliwość komentowania jest wyłączona.