Zajęcia w ramach Dodatkowej Oferty Edukacyjnej

realizowanej nieodpłatnie przez nauczycieli MSP13 oraz MG4

w roku szkolnym 2018/2019:

 1 
 2