Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie dla klas 8 i 3GIM odbędzie się 17.06.2019 roku (świadectwa uczniowie odbiorą 19.06. 2019 r. w czasie spotkań z wychowawcą klasy o godzinie 8:00 w wyznaczonych klasach).


17.06.2019 – poniedziałek:
15:30 – uroczyste zakończenie klas 8 SP
17:00 – uroczyste zakończenie klas 3 GIM
Spotkanie klas z wychowawcami po odbiór świadectw odbędzie się dnia 19.06.2019 r.  o godzinie 8:00 zgodnie z harmonogramem:
1. Klasa 8a – s.201
2. Klasa 8b – s.203
3. Klasa 8c – s.14
4. Klasa 3aGIM – s. 12
5. Klasa 3bGIM – s.103
6. Klasa 3cGIM – s. 101

19.06.2019 – środa:
Uroczyste zakończenie dla klas 1-7 odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

Klasy 1-3 –  godzina 8:00

Klasy 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b – godzina 9:30

Klasy 5c, 5d, 6a, 6b, 7a, 7b – godzina 11:00


Możliwość komentowania jest wyłączona.