Zmiana dni wolnych

Wicedyrektor MSP nr 13 w Piekarach Śląskich przypomina, że w roku szkolnym 2020/2021 ustalono (po zmianach, spowodowanych pandemią koronawirusa) pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

                                      4 i 5 styczeń 2021r. – ferie zimowe

Przed nami pozostały jeszcze następujące dni wolne:

4  i 5 maja 2021r. (zmiana po uzgodnieniu z Radą Rodziców)
25 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty z j. polskiego
26 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki
27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty z j. obcego
4 czerwca 2021 r.


Możliwość komentowania jest wyłączona.