Życzenia

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wielką starannością  wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać w dalszym swoim życiu. Dzięki Państwa zaangażowaniu będą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy oraz będą przygotowani do podejmowania niełatwych wyzwań z którymi przyjdzie im się zmierzyć we współczesnym świecie.

Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. Może często nie widać na pierwszy rzut oka Waszej pracy, ale po dokładniejszym spojrzeniu na życie szkoły każdy z nas ją dostrzeże i doceni.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

                                                            Z wyrazami szacunku Wicedyrektor Grażyna Twardoch


Możliwość komentowania jest wyłączona.