MSP13 Piekary Śląskie

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest do dyspozycji uczniów codziennie. Każdy ma możliwość korzystania z wypożyczalni oraz czytelni. Wypożyczalnia systematycznie wzbogaca się o nowe woluminy. Czytelnia dysponuje szeroką prenumeratą czasopism. Bibliotekarzem w szkole jest pani mgr Krystyna Habryka.

W naszej bibliotece

 • Jesteś zawsze mile widziany
 • Otrzymujesz informacje na interesujące Cię tematy
 • Możesz się czuć bezpiecznie i swobodnie

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

W bibliotece pracuje „Koło Przyjaciół Biblioteki”, którego członkowie pomagają swoim koleżankom i kolegom w doborze lektur, a także wykonują drobne prace biblioteczne.
 • Regulamin biblioteki

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
  3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć jedną książkę na czas jednego tygodnia. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
  5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji książkowej.
  6. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o wypożyczone materiały.
  7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  8. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 • Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

  1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
  2. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej, uczniowie maja obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  3. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać, ani zaznaczać.
  4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
  5. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
  6. Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Dołącz do naszego newslettera

© 2021 MSP13 Piekary Śląskie, All Rights Reserved